via-optiek-vianen-slide-horen-1

 

via-optiek-vianen-slide-horen-2

 

Via Optiek heeft 'OOK OOG VOOR HOREN'

Net als uw gezichtsvermogen is uw gehoor ontzettend belangrijk. Uw oren verdienen daarom net zoveel aandacht als uw ogen, daarom heeft Via Optiek "OOK OOG VOOR HOREN". Horen is de basis voor het lokaliseren van geluid en zorgt ervoor dat u correct waarneemt uit welke richting het geluid komt. Vooral in het verkeer kan dit erg belangrijk zijn. Hoe vaak hebt u een auto gehoord voordat u hem had gezien? In gesprekken is goed horen ook een absolute must. In een gesprek zijn het niet alleen de woorden die tellen. Pas als u ook de nadruk en het volume waarneemt, kunt u ze juist interpreteren.

Naar schatting heeft 1,1 miljard mensen over de hele wereld last van gehoorverlies. Dat is ongeveer 16% van de wereldbevolking. Tal van studies tonen aan dat ongeveer 65% van de mensen met gehoorverlies een mild gehoorverlies heeft, 30% een matig gehoorverlies en 5% een ernstig of zeer ernstig gehoorverlies. Slechts ongeveer een derde van alle mensen met een gehoorverlies heeft de pensioenleeftijd al bereikt. De meesten zijn mensen in de schoolgaande of werkende leeftijd. Uit studies is eveneens gebleken dat slechts een op de vijf mensen die voordeel zouden halen uit een hoortoestel, er effectief één draagt. In Nederland heeft ongeveer 10% een gehoorprobleem.

Als u wel eens een ruis, fluit- of pieptoon hoort in uw oor, zonder dat er daadwerkelijk iets ruist, fluit of piept, dan heeft u wellicht last van oorsuizen ofwel tinnitus. Kleine afwijkingen in het gehoororgaan kunnen al verkeerde signalen geven aan onze hersenen. Deze signalen ervaren wij als geluid dat ook wel oorsuizen wordt genoemd. Dit kan soms ernstige vormen aannemen en daarmee uw dagelijks leven nadelig beïnvloeden, ook omdat voor de omgeving uw klachten moeilijk te begrijpen zijn. Tinnitus heeft gevolgen voor de manier waarop iemand psychisch en sociaal functioneert, maar omgekeerd beïnvloedt dit ook de aandoening.

Maak een afspraakTop